Resposta de la Regidora de Cultura a l'article d'opinió "El Pla d'Equipaments Culturals de Vilassar de Mar(PEC VdMar). Un PLA "CLANDESTí"?""

vilassardemar.info | 12 jun 2015

Resposta de la Regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vilassar de Mar, la Sra. Paquita González a l'article d'opinió El Pla d’Equipaments Culturals de Vilassar de Mar (PEC VdMar). Un PLA “CLANDESTÍ” ? del Sr. Jordi Casanovas.

============================ 

Benvolgut senyor,
 
En relació amb el seu escrit, em plau comentar-li que la consultoria Trànsit Projectes va elaborar, per encàrrec de l’Ajuntament de Vilassar de Mar i amb el finançament de la Diputació de Barcelona un Pla d’Equipaments Culturals entre maig i desembre de 2014, amb l’objectiu de reflexionar sobre la dotació d’espais per a la cultura al municipi i el paper que aquests juguen en l’accés a la vida cultural per part de la població.
 
La realització d’aquest Pla va combinar diverses tècniques de recollida i anàlisi de dades: reunions amb els responsables tècnics de la regidoria de Cultura, anàlisi de documentació, visites als equipaments i reunions de consulta i debat amb representants de les entitats de Vilassar de Mar, als quals es va fer arribar el document que recollia les seves propostes per tal que hi poguessin fer les seves aportacions.
 
La redacció del Pla d’Equipaments Culturals va finalitzar a principis de 2015 i l’Ajuntament de Vilassar de Mar va autoritzar la seva publicació al web de la Diputació de Barcelona en el decurs del mes de febrer. Davant la imminència de la convocatòria d’eleccions municipals i la prohibició d’editar i repartir amb finançament directe o indirecte dels poders públics qualsevol material susceptible de ser considerat un element amb finalitats electoralistes entre el 31 de març i el 24 de maig de 2015, es va optar posposar per prudència la seva presentació pública fins passades les eleccions municipals davant el poc marge de temps que hi havia i l’existència de la limitació legal, i es va optar en canvi per la seva publicació al web de la Diputació de Barcelona per tal de fer-lo públic, això sí, sense cap mena de debat que l’acompanyés per manca de temps material per engegar-lo.
 
Un cop passades les eleccions municipals i encetada la nova legislatura, l’equip de govern i el regidor responsable de la regidoria de Cultura valoraran la conveniència i l’oportunitat de presentar i debatre aquest document amb la societat civil, la qual cosa sense cap mena de dubte contribuirà a millorar el paper que juguen els equipaments en la vida cultural de Vilassar de Mar.
 
Ben cordialment,
 
Paquita González i Blanco
Regidora de Cultura
Ajuntament de Vilassar de Mar